Na co se můžete těšit

Program 

DEN 1
Z domova do Visoko
Odjezd z ČR v ranních hodinách
Příjezd do Visoko kolem 18:00
Ubytování, tradiční bosenská večeře

DEN 2 - 4
Údolí pyramid Visoko

Pyramida Slunce, Lásky, Měsíce
Labyrint tunelů Ravne I
Archeologický park Ravne II

DEN 5
Z Visoko do Počitelj
Prohlídka Sarajeva (církevní památky čtyř náboženství, staré obchůdky na Baščaršiji, ochutnávka tradiční kuchyně
Zastávka v Mostaru
Dervišský klášter Blagaj a pramen řeky Buny
Ubytování v Počitelj

DEN 6
Počitelj a okolí, přesun k moři
Městečko umělců, mešita Hadži Alija, středověký hrad
Stolac, kyklopské zdi a hlavní město Illyrské říše Daorson

DEN 7
Na Jadranu
Relaxace, koupání

DEN 8
Cesta zpět domů

Návrat v pozdních večerních hodinách

Změna programu vyhrazena